نحوه بازی گوشت و خون


نحوه بازی گوشت و خون

نحوه بازی گوشت و خون

نحوه بازی گوشت و خون جدید ترین، داغ‌ترین و براق‌ترین بازی کارت تجاری استودیو Legendary Story اسـت. برخلاف بازی‌هاي‌ دیگر کـه می خواهند موجودات عرفانی یا مکانیکی را احضار کنید تا رقیب خودرا شکست دهید، Flesh and Blood شمشیر را در دستان شـما قرار میدهد تا بتوانید مبارزه را بـه سمت دشمن ببرید. با مکانیک هاي‌ منحصر بـه فرد برای ایجاد امتیاز منابع و پر نگه داشتن دست خود، گزینه ها و فرصت هایي برای انجام بازی در هر مرحله از بازی دارید.

 

در بازی Flesh and Blood شـما بـه عنوان یکی از قهرمانان دنیای Rathe بازی می کنید کـه هر کدام دارای توانایی ها و کارت هاي‌ مخصوص بـه خود هستند. عرشه شـما مملو از کارت هایي اسـت کـه از انها برای انداختن جادو، تله فنری یا اعمال تبر روی صورت ها استفاده می کنید. کارت هاي‌ خودرا بـه درستی بازی کنید و از دفاع رقیب خود عبور کرده و بـه آن ها آسیب میرسانید و مجموع عمر آن ها را کاهش می دهید.

نحوه بازی گوشت و خون

کارت ها
انواع کارت
هفت نوع کارت در گوشت و خون وجوددارد.

کارت هاي‌ قهرمان نشان دهنده قهرمانان دنیای Rathe هستند. عرشه شـما یک کارت قهرمان دارد کـه بازی را در میدان شروع می کند و هرگز بازی را ترک نمیکند.

 

کارت هاي‌ سلاح و تجهیزات نشان دهنده تجهیزاتی هستند کـه قهرمان شـما بـه نبرد می آورد. این کارت ها در عرشه شـما قرار نمیگیرند. در عوض، شـما با انها در میدان مسابقه شروع میکنید و ان‌ها بـه اطراف میمانند تا زمانی کـه توسط یک اثر کارتی از بین بروند.

 

اقدام ؛ واکنش حمله ؛ واکنش دفاعی و فوری کارت نشان دهنده حرکت قهرمان خودرا می توانید انجام دهید. شـما می توانید ان‌ها را برای جلوه‌هایشان بازی کنید، اما می توانید از ان‌ها برای دفاع از خود در برابر آسیب‌دیدگی استفاده کنید یا ان‌ها را برای پرداخت هزینه‌هاي‌ کارت‌هاي‌ دیگرتان بفرستید. مگر این کـه انها غیر از این بگویند، این کارت ها پس از حل شدن بـه آرامستان می روند.

 

بوته جنگ

هر زمان کـه یک کارت Runeblade بازی می کنید، اگر دراین نوبت کارت اکشن «غیر حمله اي» دیگری بازی کرده‌اید، یک توکن Runechant ایجاد کنید. …

 

قهرمان شـما پایه و اساس عرشه شـما اسـت، زیرا تعیین می کند زندگی شروع شـما، تعداد کارت هایي کـه میکشید و چه کارت هایي را می توان در عرشه قرار داد. آن ها شبیه بـه قهرمانان Hearthstone، پیشتازان Magic Online، و کارت هاي‌ رهبر از Dragon Ball Super هستند.

 

آناتومی یک کارت قهرمان

در گوشه سمت راست پایین کارت قهرمان شـما کل زندگی شروع شـما اسـت. اگر این شماره بـه 0 کاهش یابد، چراغ برای قهرمان شـما خاموش اسـت، بنابر این مطمئن شوید کـه رقیب خودرا قبل از انجام اینکار با شـما رها کنید!

 

در گوشه سمت چپ پایین کارت قهرمان، عقل شـما قرار دارد. در نوبت اول بازی ودر پایان هر نوبت، آن قدر قرعه کشی می کنید کـه بـه اندازه عقل قهرمان خود تعدادی کارت در دست داشته باشید.

 

در نهایت، در مرکز پایین کارت قهرمان شـما کلاس ان اسـت. هنگام ساختن عرشه خود، فقط میتوانید کارت‌ها و کارت‌هاي‌ عمومی را وارد کنید کـه با کلاس قهرمان شـما مطابقت دارند، بنابر این قهرمانی را انتخاب کنید کـه با نوع کارت‌هایي کـه می خواهید بازی کنید مطابقت داشته باشد.

 

قهرمان انتخابی شـما همچنین تخصص هاي‌ شـما را تعیین می کند، کارت هاي‌ قدرتمندی کـه تنها در صورتی می توان بازی کرد کـه قهرمان شـما با کارت نام برده مطابقت داشته باشد.

 

قبل از شروع بازی، پس از این کـه هر بازیکن قهرمان خودرا نشان داد، شـما سلاح ها و تجهیزات خودرا از مجموعه کارت هاي‌ خاصی کـه خارج از بازی هستند انتخاب می کنید کـه بـه شـما “موجودی” میگویند. این شبیه بـه بوفه در Magic یا عرشه جانبی در Yu-Gi-Oh اسـت. شـما مجاز بـه برداشتن دو سلاح و حداکثر یک تجهیزات از هر نوع هستید.

نحوه بازی گوشت و خون

سلاح‌ها و تجهیزاتی کـه انتخاب میکنید بازی را در بازی شروع میکنند و بـه قهرمان شـما توانایی‌ها و افکت‌هاي‌ مداوم را ارائه می دهند تا همیشه گزینه‌هایي در نوبت خود داشته باشید. انها در بازی باقی می مانند تا زمانی کـه توسط یک اثر کارت از بین بروند.

 

هنگامی کـه یک کارت اکشن حمله نینجا کـه بازرسی می کنید ضربه می‌زند، ممکن اسـت چکمه هاي‌ Breeze Rider را نابود کنید. اگر اینکار را کردید، بـه کارت هاي‌ اکشن با کام…

 

شـما می توانید انواع مختلفی از تجهیزات را برای مقابله با قهرمانان مختلف بـه همراه داشته باشید. اگر با Doritea روبه‌رو هستید ؛ ممکن اسـت بخواهید زرهی با آمار دفاعی بالا برای دفاع در برابر ضربات نیرومند او بیاورید .

 

اما همان زره ممکن اسـت در برابر جادوگری نیرومند مانند کانو مانند کاغذ باشد. دسترسی بـه انواع مختلف زره بـه شـما این امکان را می دهد کـه حتی قبل از شروع بازی با استراتژی رقیب خود سازگار شوید!

 

در عرشه خود، کارت هاي‌ اکشن، عکس العمل و فوری پیدا خواهید کرد.کارت هاي‌ اکشن حملات و تاکتیک هایي هستند کـه برای ضربه زدن بـه رقیب خود استفاده می کنید. بعد از این کـه بازی کردید و یک اقدام را حل کردید، نوبت شـما تمام میشود، مگر این کـه ان عمل دارای Go Again باشد.

 

کارت‌هاي‌ واکنش، ترفندهایی هستند کـه در طول مبارزه برای غافلگیر کردن رقیب استفاده می کنید. شـما در نوبت خود واکنش‌هاي‌ حمله را بازی می کنید تا حمله را تقویت کنید، ودر نوبت رقیب واکنش‌هاي‌ دفاعی را برای محافظت از خود بازی می کنید.

 

Instant حرکات یواشکی هستند کـه می توانید در هر زمان ودر نوبت هر بازیکن انجام دهید.همه ی انها طرح کلی یکسانی دارند.

نحوه بازی گوشت و خون

آناتومی یک کارت اکشن

در بالای هر کارت، ارزش زمین و هزینه ان را خواهید یافت. در پایین می توانید محدودیت کلاس و نوع کارت و همچنین قدرت و دفاع کارت را درصورت وجود پیدا کنید.

 

نکته: کارت هاي‌ سلاح و تجهیزات نیز گاهی دارای ارزش و قدرت دفاعی هستند. اگر اینکار را انجام دهند، می توان از آن ها بـه همان شکلی کـه یک کارت اکشن با ان مقادیر استفاده کرد، استفاده کرد.

 

پیچینگ

برای انجام اکشن‌ها، واکنش‌ها و لحظه‌ها، باید امتیاز منابع کافی برای پرداخت هزینه داشته باشید. در حین بازی با کارتی کـه برای ان پرداخت می کنید، با زدن کارت هاي‌ دیگر از دست خود، امتیاز منبع دریافت می کنید.

 

هر کارت بـه شـما امتیازی برابر با ارزش زمین خود می دهد. کارت‌هاي‌ تنیده شده بـه «پیچ زون» فرستاده می شوند، ودر پایان نوبت، این کارت‌ها را بـه هر ترتیبی در پایین عرشه خود قرار می دهید. بنابر این حواس تان بـه انچه مطرح می کنید باشید – احتمالاً بعدا دوباره در دستان شـما ظاهر می شود.

 

هر اکشن، واکنش، و کارت فوری دارای سه نسخه مختلف با آمار کمی متفاوت اسـت. شـما می توانید نسخه ها را از طریق نوار رنگی در بالای کارت تشخیص دهید.

کارت هاي‌ آبی دارای ارزش زمین 3 هستند، اما کمترین آمار را دارند، مانند قدرت و دفاع.

 

کارت هاي‌ زرد دارای ارزش زمین 2 و دارای آمار متوسط ​​هستند.

 

کارت‌هاي‌ قرمز را فقط می توان برای ۱ نشان داد، اما طبق معمولً بالاترین آمار خام را دارند.

 

مقایسه کارت های آبی، زرد و قرمز.

در حالی کـه شـما فقط می توانید سه نسخه از یک کارت خاص را در عرشه خود داشته باشید، هر نسخه از یک کارت بـه طور جداگانه شمارش می شود. بنابر این میتوانید سه باراژینگ بیت‌دان «آبی»؛ سه باراژینگ بیت‌دان «زرد» و سه باراژینگ بیت‌دان «قرمز» را دریک عرشه داشته باشید.

نحوه بازی گوشت و خون

از آنجایی کـه هر رنگ دارای نقاط قوت و ضعف اسـت، یکی از مهم‌ترین بخش هاي‌ بازی مدیریت نحوه و زمان استفاده از کارت هاي‌ خود اسـت. دانستن این کـه چه زمانی باید یک کارت را بازی کنید و چه زمانی ان را برای انجام کار دیگری انجام دهید، اغلب بـه معنای تفاوت بین پیروزی و شکست اسـت.ساختار اولیه چرخش Flesh and Blood ساده اسـت.

 

بازیکن نوبتی یک عمل انجام می دهد «طبق معمولً یک کارت اکشن بازی می کند». اگر ان عمل دارای Go Again اسـت ؛ این مرحله را تکرار کنید.

 

بازیکن نوبتی می‌کشد تا تعداد کارت هایي کـه در دست دارد با عقل قهرمانش مطابقت داشته باشد.سپس نوبت بـه بازیکن دیگر می رسد. بازی تا زمانی ادامه می یابد کـه فقط قهرمان یک بازیکن باقی بماند.

 

اگر یکی از کارهایی کـه بازیکن انجام می دهد حمله باشد، اوضاع پیچیده تر می شود. هنگامی کـه یک حمله انجام می دهید، بخشی از زنجیره مبارزه می شود .

 

زنجیره مبارزه هم دنباله اي از مراحل و هم فضای فیزیکی اسـت کـه بازیکنان از ان برای پیگیری این مراحل استفاده می کنند. هنگامی کـه بازیکنان در حین مبارزه بازی می کنند یا از کارتی استفاده می کنند، ان کارت را بـه مرکز منطقه بازی، درکنار آخرین کارتی کـه بازی کرده اسـت، منتقل می کنند. این یک “زنجیره” از کارت ها را بـه صورت افقی بین بازیکنان ایجاد می کند. وقتی هردو بازیکن تمام شدند، زنجیره حل می شود.

 

پنج مرحله وجود دارد:

مرحله حمله
دفاع از مرحله
مرحله واکنش
ارزیابی خسارت
وضوح لینک زنجیره اي

در مرحله حمله، بازیکن مهاجم کارتی را کـه برای حمله استفاده میکند بـه زنجیره مبارزه میبرد. هر حمله دارای قدرت مشخصی اسـت کـه میزان آسیبی اسـت کـه حمله وارد می کند.

 

در مرحله دفاع، بازیکن مدافع می‌تواند از هر کارتی در بازی یا در دست خود برای دفاع با قرار دادن انها در زنجیره مبارزه استفاده کند. این کارت ها آسیبی را کـه بازیکن مدافع از حمله وارد می کند کاهش می دهد. مقداری کـه انها کاهش می دهند برابر اسـت با مجموع ارزش هاي‌ دفاعی آن ها.

نحوه بازی گوشت و خون

در مرحله واکنش، بازیکن مهاجم می‌تواند واکنش هاي‌ حمله و بازیکن مدافع میتواند واکنش هاي‌ دفاعی را بازی کند. این بـه هردو بازیکن این فرصت را می دهد کـه با افزایش قدرت یا بهبودی شگفت انگیز از دیگری پیشی بگیرند.

 

وقتی واکنش‌هاي‌ هردو بازیکن به پایان رسید، بازیکنان در مجموع قدرت مهاجم و دفاع مدافع را افزایش میدهند. اگر قدرت بیشتر از دفاع باشد، حمله ضربه می‌زند و مهاجم بـه اندازه تفاوت بین این دو آسیب وارد می کند. بـه عنوان مثال، 6 قدرت – 4 دفاع = 2 آسیب.

 

در نهایت، تمام کارت ها از زنجیره خارج می شوند. بـه طور معمول، این کارت‌ها بـه آرامستان می روند، مگر این کـه سلاح یا تجهیزات باشند.

 

اولین نوبت شما از گوشت و خون

اکنون کـه قوانین بازی را تعیین کرده ایم، زمان ان رسیده کـه آن ها را در عمل ببینیم! هنگامی کـه هردو بازیکن قهرمانان، تجهیزات، سلاح ها و عرشه خودرا در مناطق مربوطه خود قرار دادند، هر بازیکن تعدادی کارت از عرشه خود بـه اندازه عقل قهرمان خود میکشد. بازیکن نوبت اول مشخص می شود «طبق معمولً توسط دای رول» و سپس بازی شروع می شود!

 

در این جا نخستین نوبت بازی بین دش و ویسرای ممکن اسـت بـه نظر برسد. بیایید از منظر داش تماشا کنیم.

شروع نوبت

بازیکن دش ابتدا میرود ودر ابتدای بازی 4 کارت میکشد: Back Alley Breakline «آبی» ؛ Hyper Driver «قرمز» ؛ Locked and Loaded «قرمز» و Overblast «قرمز» . او با تکلو پلاسما پیستول در بازی شروع می کند.

 

شارژ تپانچه پلاسما تکلو

داش می‌خواهد با تپانچه پلاسما تکلو حمله کند، اما برای شارژ کردن نیاز بـه زمان دارد. داش از عمل خود برای قرار دادن یک شمارنده بخار روی پیستول استفاده می کند. این یک امتیاز منبع هزینه دارد، بنابر این او Hypder Driver «قرمز» را برای پرداخت هزینه ان قرار می دهد. اکنون تپانچه در نوبت بعدی او آماده شلیک خواهد بود.

 

بـه طور معمول، این پایان نوبت دش اسـت. اما از آنجایی کـه پیستول توانایی Go Again را دارد ؛ او وادار می شود اقدام دیگری انجام دهد.

 

پخش Locked and Loaded

داش برای اقدام دوم خود، کارت اکشن Locked and Loaded «قرمز» را بازی می کند. هزینه بازی کارت صفر اسـت، بنابر این او نیازی بـه بازی کردن کارت ندارد. Locked and Loaded «قرمز» بـه کارت اکشن حمله Mechanologist بعدی قدرت +3 می دهد.

 

Locked and Loaded «قرمز» حل می شود و بـه آرامستان می‌رود. از آنجایی کـه Go Again نیز داشت ؛ او باید اقدام سومی را انجام دهد.

 

بازی Overblast

دش برای سومین اکشن خود، Overblast «قرمز» را بازی می کند. این کارت برای بازی 2 امتیاز منبع هزینه دارد، بنابر این دش با زدن خط شکسته Back Alley هزینه ان را پرداخت می کند.

 

توان پایه Overblast 5 اسـت. هنگامی کـه Dash “تقویت شده اسـت” قدرت بیشتری در چرخش دارد، اما او این چرخش را تقویت نکرده اسـت، بنابر این متن کارت Overblast هیچ کاری انجام نمی‌دهد. با این حال، بـه لطف Locked and Loaded، Overblast امتیاز 3 قدرت، در مجموع 8 را دریافت می کند.Overblast یک اقدام تهاجمی اسـت، بنابر این بـه زنجیره مبارزه می رسد، در نیمه راه بین هردو بازیکن.

 

دفاع با گوشت و سلام

Viserai نمیخواهد آسیب زیادی وارد کند، اما همچنین نمیخواهد کارت‌هاي‌ زیادی را از دست بدهد، بنابر این از Meat و Greet «قرمز» برای دفاع استفاده می کند. از آنجا کـه او با کارت دفاع می کند، وادار نیست هزینه کارت را بپردازد – او فقط ان را برای ارزش دفاعی ان بـه زنجیره اضافه می کند. ارزش دفاعی Meat and Greet 3 اسـت، بنابر این Viserai در حال حاضر قرار اسـت 3 مورد از 8 آسیبی کـه در راه اسـت را مسدود کند.

نحوه بازی گوشت و خون

ویسرای نقش Fate Foreseen را بازی می کند.

داش عکس العمل هجومی در دست ندارد، پس پاس می دهد. ویسرای اکنون فرصت استفاده از واکنش هاي‌ دفاعی را دارد. او Fate Forseen «قرمز» را بازی می کند تا دفاع خودرا 4 تا 7 تقویت کند.

 

از آنجا کـه او در بازی سرنوشت پیشبینی بـه عنوان یک واکنش دفاعی، بـه جای فقط با استفاده از ان بـه دفاع از او با گوشت و خيرمقدم میگوید، او نیز می شود بـه انجام همه ی چیز را بر روی کارت. دراین مورد، این بدان معناست کـه او بـه گزینه 1 می رسد. او باید هزینه کارت را بپردازد تا ان را بـه عنوان یک واکنش دفاعی بازی کند، اما Fate Forseen 0 قیمت دارد بنابر این او نیازی بـه زدن کارت ندارد.

 

پس از این کـه ویسرای بـه Opt 1 می رسد، می گذرد. اکنون کـه هردو بازیکن استفاده از واکنش‌ها را بـه اتمام رسانده‌اند، مجموع قدرت و مقادیر دفاعی جمع می شوند:

 

حل و فصل زنجیره مبارزه

Overblast دش «قرمز» دارای قدرت 8 اسـت، در حالی کـه میت و گریت «قرمز» و Fate Forseen «قرمز» دارای ارزش دفاعی کل 7 هستند. چون قدرت کل بالاتر اسـت، Overblast 1 خسارت بـه Viserai وارد می کند. تمام کارت‌هاي‌ موجود در زنجیره بـه آرامستان بازیکنانشان منتقل می شوند و ویسرای از ۲۰ زندگی بـه ۱۹ میرسد.

 

داش خارج از اکشن اسـت، بنابر این نوبت او در این جا بـه اتمام می رسد. او بـه عقل خود می رسد کـه 4 اسـت. حالا نوبت ویسرای اسـت! توجه داشته باشید کـه او تا پایان نوبت خود قرعه کشی نمیکند ؛ بنابر این تمام کارت هایي کـه او برای دفاع از ان استفاده میکرد، کارت هایي هستند کـه در طول نوبت خود نمیتواند از آن ها استفاده کند.

 

آخرین قانون: آرسنال

اکنون کـه اصول اولیه را فهمیدید، زمان ان فرا رسیده اسـت کـه در مورد مهارت ترین جنبه آزمایشی طراحی Flesh and Blood بیاموزید.

 

فضای زیر Hero شـما زرادخانه شـما نامیده می شود. در پایان نوبت، اگر کارتی باقیمانده و زرادخانه شـما خالی اسـت، می توانید یک کارت را بـه صورت رو بـه پایین در زرادخانه خود قرار دهید تا ان را برای نوبت بعدی ذخیره کنید. میتوانید کارت‌هایي را از زرادخانه‌تان بـه‌گونه‌اي بازی کنید کـه گویی در دستتان هستند، اما چون این‌طور نیست، در پایان نوبت میتوانید کارت‌هاي‌ بیشتری بکشید.

 

توجه داشته باشید کـه فقط می توانید کارت را در زرادخانه خود بازی کنید. شـما نمیتوانید از ان برای دفاع استفاده کنید، یا ان را برای امتیازهای منبع مطرح کنید. اما اگر بـه خوبی از ان استفاده کنید، زرادخانه برای راه اندازی کمبوهای آینده عالی اسـت!

 

ویدیوی بالا و قوانین رسمی همه ی چیز رابا جزئیات بیشتر پوشش می دهد. در غیر این صورت، تنها چیزی کـه اکنون نیاز دارید یک قهرمان، یک سلاح، یک عرشه و تعدادی دشمن برای درهم شکستن اسـت! جدید ترین مجموعه Flesh and Blood، Monarch ؛ در افق اسـت، و همراه با ان؛ عرشه‌هاي‌ Blitz جدید هستند کـه میتوانید بلافاصله از جعبه برای شروع درگیری با دوستان خود استفاده کنید.

 

اگر در مورد بازی سؤالی دارید یا فقط می خواهید بـه من بگویید کـه قهرمان مورد علاقه شـما کیست «من Viserai اسـت»؛ می توانید از طریق ایمیل یا در توییتر با من تماس بگیرید ؛ جایی کـه من در مورد بازی هاي‌ ورق، بازی هاي‌ رومیزی و هر سرگرمی دیگری صحبت می‌کنم. میتواند دندان هایم را در ان فرو برود!نحوه بازی گوشت و خون.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *